Steeds weer wordt ons de vraag gesteld of er al gestart kan worden met ontwikkelen op het SAP Cloud Platform (SCP)...